Alles wordt anders… Zeven technologische ontwikkelingen die de wereld veranderen. #review

Cover

Dat is de stelling van auteur Dik Bijl. In zijn nieuwste uitgave beschrijft hij zeven belangrijke technologische ontwikkelingen welke op dit moment al gaande zijn en die in de komende tien á twintig jaar grote veranderingen veroorzaken. Hij beschrijft

 • Robots
 • Zelfrijdende auto’s
 • Kunstmatige Intelligentie
 • 3-D printen
 • Synthetische biologie
 • Nanotechnologie
 • Genetische geneeskunde.

Alle zijn het ontwikkelingen die zowel spectaculair als onafwendbaar zijn. Wat zijn dan de gevolgen?

Athene of Oude Pekela

Of al deze ontwikkelingen goed of slecht zijn voor mens en wereld is niet zo één twee drie te beantwoorden. Het antwoord is ook afhankelijk aan wie de vraag gesteld wordt. Optimisten hebben argumenten die Bijl vergelijkt met het oude Athene. Een overvloed aan middelen. Tijd en mogelijkheden om je met de betere dingen des levens bezig te houden, zoals kunst, literatuur, gezellig gezond en gelukkig samenzijn. Of wordt het Oude Pekela?! Volgens Bijl hét voorbeeld van uitzichtloosheid, met armoede, drank en drugs gebruik tot gevolg. Beide opties worden in diverse voorbeelden toegelicht.

Opbouw van het boek.

Het boek bestaat uit twee delen met in totaal twaalf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk schetst een beeld van wat er aan de hand is. Een korte introductie van de zeven technologieën. En een korte doorkijk naar de mogelijke maatschappelijke gevolgen en ook waarom het tempo van de veranderingen zo hoog is. Deel één beschrijft uitvoeriger de zeven verschillende technologieën. Deel twee van het boek begint vanaf hoofdstuk negen en beschrijft de mogelijke maatschappelijke gevolgen van deze ontwikkelingen. In wat voor soort maatschappij komen we terecht? Wordt het voor- of tegenspoed? Athene of Oude Pekela? Beide visies komen aan bod. Het boek sluit intrigerend af met de epiloog Alles wordt nog veel meer anders. We staan nog maar aan het begin.

Auteur Dik Bijl

Auteur Dik Bijl

Pakkende onderwerpen

Uiteraard heb ik al wel eens gehoord van de zeven beschreven onderwerpen. Over het één heb ik iets meer gelezen dan over het ander, maar de termen kende ik al wel. Ik volg de ontwikkelingen rondom zelfrijdende auto’s en weet dat deze techniek al best ver gevorderd is. En dat de ontwikkeling van robots ook behoorlijk op gang is. Daarnaast zijn er al computers die – min of meer – zelf lerend zijn. Wat erg mooi beschreven wordt is hoe de technologie nu eigenlijk werkt, en waar de ontwikkelaars tegen aan lopen. Welke zaken dus nog overwonnen moeten worden. Dat maakt het pas echt boeiend vind ik. Niet alleen de mogelijkheden belichten maar ook de moeilijkheden.

Een bijzonder interessante ontwikkeling vind ik die van de nanotechnologie. Toepassingen van super kleine deeltjes in apparaten maar ook kleding. En een nog mooiere toepassing vind ik de medische. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van nanotechnologie in de strijd tegen kanker. Hoe fantastisch zou het zijn dat er geen chemotherapie of zware operatie meer nodig is, maar dat super kleine deeltjes door het lichaam bewegen en vervolgens alleen de kankercellen vernietigen?

En de gevolgen?

Prachtig natuurlijk, al die ontwikkelingen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de toekomst? Hoe gaat de mensheid hier mee om? wordt het, zoals al geschreven, Athene, of toch Oude Pekela?

Bijl beschrijft beide opties. En natuurlijk is het fijn om te lezen dat de ontwikkelingen er voor zorgen dat we heel veel vrije tijd hebben. En heel gezond zijn en ook nog eens heel lang blijven leven. Maar dit alles heeft ook een keerzijde.. Want betekent al die vrije tijd niet dat dit komt doordat er heel veel mensen werkeloos geworden zijn? En dat gezond en lang leven niet automatisch betekent dat dit allemaal geweldig is? Immers is er dan veel minder zorg nodig, en dus ook minder mensen die in de zorgsector werken. Werkeloosheid dus. Om nog maar helemaal niet te spreken van veel fabriekswerkzaamheden die door de komst van robots niet meer door mensen worden uitgevoerd. Wat gaan al die werknemers dan doen? En het zijn niet alleen de fabrieksarbeiders die overbodig worden hoor. Want een computer als Watson, die in 2011 de twee beste Amerikaanse Jeopardy spelers versloeg, zou toch ook een huisarts of advocaat kunnen vervangen? En daarbij nog zelf-lerend zijn ook!

Het is dus echt niet allemaal fantastisch en geweldig. Aan al deze ontwikkelingen kleven ook grote maatschappelijke gevolgen. Links om of rechts om, positief gedacht of doemdenkend. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Bijl geeft in dit boek een mooi overzicht wat er allemaal staat te gebeuren. En beschrijft helder en met goede voorbeelden welke gevolgen dit allemaal kan hebben. Het is daarmee niet een verhaal wat je de oplossing aangeeft. Het stemt je wel tot nadenken en overdenken. En dat is volgens mij precies wat Dik Bijl voor ogen had toen hij dit boek schreef.

Het boek is onder meer hier te bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Wat is er aan de hand?
DEEL 1: De zeven technologieën
2. De humanoïde robot
3. Zelfrijdende auto’s
4. Kunstmatige intelligentie
5. 3-D printen
6. Synthetische biologie
7. Nanotechnologie
8. Genomische geneeskunde
DEEL 2: De maatschappelijke gevolgen
9. Wat betekent dit allemaal?
10. Werk en welvaart
11. Athene of Oude Pekela
12. We moeten keuzes maken
Epiloog

 

Advertentie

Klantgericht, dienstverlenend en kostenbesparend. Tegenstrijdig, of daadwerkelijk mogelijk?

CoverVolgens Frank Faber kan het! In zijn boek ‘Klantgericht reilen en zeilen. Betere publieke dienstverlening als aanjager voor kostenbesparing’ doet hij uit de doeken hoe hij dit ziet. Wat deze uitgave voor mij bijzonder maakt, is dat het nu eens niet gaat over “de commerciële spelers”. Maar over dienstverlening door de Overheid. Voorbeelden van Gemeenten, Belastingdienst en andere diensten komen aan bod.

Boekenkast vol.

Ik heb een boekenkast vol met uitgaven die gaan over klantgericht werken, dienstverlening, Customer Journey’s, Net Promoter Score, Klanttevredenheid onderzoeken. En ga zo maar even door. Deze boeken hebben één ding gemeen: ze zijn geschreven vanuit een B2C of B2B perspectief. Vanuit een commerciële relatie dus. Frank Faber beschrijft in het boek Klantgericht reilen en zeilen. Betere publieke dienstverlening als aanjager voor kostenbesparing dat ook Overheden, de publieke sector, aan kostenbesparing kunnen doen, door juist klantgerichtheid te verhogen! En dat daarvoor veel technieken en insights welke geheel geaccepteerd en normaal zijn in het bedrijfsleven, ook prima kunnen worden toegepast binnen de publieke dienstverlening.

Uitgangspunt.

Hoe combineer je nu deze twee zaken, kostenbesparing en betere publieke dienstverlening? Faber grijpt hiervoor terug naar het model van Simon Sinek: De Gouden Cirkel. Hierbij wordt uitgegaan van het denken van binnen naar buiten. Wanneer je dit door trekt naar de publieke organisaties, betekent dit dat je de behoeften van de burgers centraal zet bij de inrichting van het dienstverleningsproces.

Dat we burgers – die deskundig zijn op het gebied van publieke dienstverlening – betrekken bij het aanbrengen van verbeteringen die zij graag zien. Die betrokkenheid zal er zijn als publieke dienstverleners laten merken dat ze graag die dienende rol vervullen. Dat is wat anders dan efficiency gedreven handelen. Kostenefficiëntie is een resultaat.

Opbouw.

Het boek is in heldere taal geschreven. Het is daardoor ook zeker geschikt voor geïnteresseerden, die de eerste stappen willen zetten op dit gebied van dienstverlening in de non-profit sector. En hoewel Faber in dit boek regelmatig verwijst naar een eerdere uitgave van hem ( Als vriendelijk nou belangrijk is… Met de Tolteken op pad naar klantgerichte publieke dienstverlening. Uitgegeven in 2010) is het geen belemmering wanneer u dit boek (nog) niet gelezen hebt.

Faber heeft veel onderzoek gedaan om tot dit boek te komen. En uiteraard wordt naar alle onderdelen keurig verwezen middels voetnoten.
Wat ik persoonlijk erg prettig vind is het gebruik van zogenaamde Kaders. Een extra uitleg of voorbeeld, pasend bij het hoofdstuk, wat je als lezer nóg meer informatie geeft. Het boek bevat er 36, dus veel extra’s. Daarnaast zijn er diverse afbeeldingen, grafieken en modellen opgenomen, wat de leesbaarheid zeker ten goede komt. Een plaatje zegt immers meer dan heel veel woorden..

Net Promoter Score voor de Publieke sector.

Een zeer boeiend hoofdstuk vind ik hoofdstuk 5: Effectief klantonderzoek. (op gebruikersperspectief gerichte tools) Ik vind dit zo interessant omdat ik veel van de methodes wel ken, maar – ook weer – alleen vanuit het bedrijfsleven toegepast. Neem nu een Net Promoter Score. Hoe discutabel ook, tóch een methodiek die veel wordt toegepast en waar veel bedrijven waarde aan hechten. Faber beschrijft in dit boek een methode om de NPS ook toe te passen in de publieke sector. Hiervoor wordt de originele NPS vraag (In hoeverre verwacht u op – op een schaal van 0 tot 10 – dat u tegen een vriend, familielid of kennis positief praat over uw ervaring met de dienstverlening) aangevuld met een drietal open vragen. Onderzoek leert dat ondervraagden zeer enthousiast zijn op deze manier van bevragen. Het is kort, to the point en daarnaast geven mensen graag hun mening, wanneer daar serieus naar gevraagd wordt. En de vragensteller ontvangt met deze methode erg veel informatie. Een win-win situatie lijkt mij.

NPS

Naast dit onderzoek beschrijft Faber ook methodieken als de Customer Effort Score (onderzoekt de moeite die iemand moet nemen om te verkrijgen wat deze wenst. Bijvoorbeeld een antwoord op een vraag) en de Customer Journey. Welke weg legt een klant af gedurende de voorbereidende fase tot het eind resultaat. Ook dit zijn onderzoek methoden die veelal in het bedrijfsleven worden toegepast. Erg mooi dat in dit boek beschreven staat hoe het ook toepasbaar is in de publieke sector.

Aanrader

Anders kan ik dit boek niet omschrijven. Wanneer u op zoek bent naar een uitgave die richtlijnen en insight geven in het verbeteren van dienstverlening in de publieke sector, en daarnaast ook nog eens een kosten reductie kan realiseren, is dit een boek wat ik kan aanraden. Het feit dat veel “commerciële methoden”, met een geringe aanpassing ook voor de publieke sector toepasbaar zijn, is voor mij een eye-opener. Ik verwacht dat dit voor veel mensen die in deze sector werken van toepassing is. En daarmee een welkome aanvulling voor de boekenkast.

Het boek is hier te bestellen:

Een paar dagen vrij..

IMG_0361Ik heb een paar dagen vrij genomen. Zo maar. Omdat het kan. Ik ga nergens naar toe en heb helemaal geen speciale plannen. Nou… Helemaal geen klopt nou ook weer niet. Ik wil lezen. Ik heb een nieuwe boekenkast. En bijna alle boeken die daar in staan heb ik gelezen. Bijna alle. Dus een aantal ook niet. Daar wil ik wat aan doen.

Ik mag graag lezen

En dat is nu typisch iets waar ik mij niet altijd de tijd voor gun. Lezen in bed? Niet mijn ding. Wanneer ik naar bed ga ben ik moe en val ik als een blok in slaap. En ik heb geen bedlampje. Dus dat maakt het er niet eenvoudiger op. ’s Avonds op de bank? Tja. Dan is er weer familie die aandacht vraagt. En die ik graag geef. dus ook niet altijd de beste optie. Terwijl ik reis? OK. Ik reis altijd met de trein. Dus.. zou je tijd moeten hebben om een lekker boek te lezen. Toch? Nou nee. Voor mij is reistijd gelijk aan werktijd. Wat betekent dat ik die tijd juist gebruik om vergaderstukken en rapporten te lezen. Nix boek dus. Alhoewel dat ook niet geheel de waarheid is. Soms gun ik mij het pleziertje om toch een boek te lezen. En veelal is dit een werkgerelateerde boek. Dus tja. Het is maar hoe je het bekijkt.

Wat ligt er nog?

Op mijn to read verlanglijstje staan ondermeer het boek over Elon Musk. Ik ben erg benieuwd hoe deze man tikt en waar hij z’n ideeën vandaan haalt. Maar ook een biografie over Eric Clapton. En niet te vergeten het boek over mijn grote held David Bowie! Daar kan ik mij echt op verheugen.

Of ik er allemaal aan toe kom deze week? Ik verwacht het niet. Maar het gevoel dat ik er nu tijd voor heb, is al erg lekker! En over een aantal weken heb ik mijn “echte” vakantie. Dat geeft mij zeker de tijd om al dat te lezen wat ik graag wil. Ik kijk er nu al naar uit. En wanneer ik het interessant vind, ga je dat hier weer terug vinden..

[Uitgelezen] Social Selling. Meer omzet door slim gebruik van Social Media. #review.

laura-nuhaan-social-selling

Ik heb het genoegen gehad om een aantal presentaties van Laura Nuhaan bij te wonen. En voor mij is een rode draad in al die presentaties, de heldere manier waarop zij het onderwerp overbrengt. Ik was dan ook erg benieuwd naar de wijze waarop zij haar insight rondom Social Selling ging overbrengen. In een boek.

Helder.

Daar kan ik kort over zijn. Haar sterke punt tijdens de presentaties, weet zij ook door te voeren in het boek. Heldere taal. Geen moeilijke modellen en theorieën, maar een duidelijke uitleg en beschrijving van haar zienswijze op het inzetten van Social Selling. Wat is Social Selling eigenlijk? Een definitie:

Social Selling is een verkooptechniek die social media en social tools benut om zo continu een 360-gradenbeeld van klanten en beïnvloeders te krijgen en behouden. Op dat volledige klantbeeld moet proactief ingespeeld worden met een juiste mix van social communicatie tools ter versterking van e-mail, telefoon en persoonlijk contact. 

Auteur Laura Nuhaan

Auteur Laura Nuhaan

Na een uitleg over de basis: Social Selling, en een opsomming van de belangrijkste trends, komt Nuhaan tot de essentie van het boek: het Social Selling 9 stappen plan.

 1. Align
 2. Manage de funnel
 3. Plan
 4. Identificeer
 5. Wordt gezien
 6. Luister
 7. Onderhoud [Engage]
 8. Verkoop, activeer je prospects
 9. Social Selling voor bestaande klanten.

Ieder hoofdstuk heeft een aantal tips ter afsluiting en een verwijzing / opdracht na een werkblad wat zich achter in het boek bevindt. Zo vul je dus je eigen stappen plan, per hoofdstuk in. Een handige manier.

Wat benadrukt wordt is dat de ouderwetse scheiding van Sales, Marketing en Klantenservice nu toch echt passé is. Wil je succesvol zijn. Deze afdelingen moeten absoluut samenwerken. De krachten bundelen. Een Marketing Qualified Lead is nog lang geen Sales Qualified Lead, dus samenwerken en afstemmen is essentieel.

Modellen en afbeeldingen. IMG_0289

Hoewel niet overdreven veel zijn er modellen en afbeeldingen opgenomen in het boek. Een aantal modellen komen van haar eigen bureau: de Andeta Groep, maar vele zijn ook uit ander onderzoeken gehaald. Zij geven een toegevoegde waarde aan het geheel: een afbeelding zegt immers meer dan 1000 woorden. Het gebruik van modellen en de onderbouwingen en toevoegingen vanuit onderzoeken maken het boek een gedegen naslagwerk.

Het boek is onder meer hier te koop.

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Social selling: de basis
2. Belangrijkste trends
3. De impact op marketing en sales
4. Social selling in 9 stappen
5. Stap 1: Align
6. Stap 2: Manage de funnel
7. Stap 3: Plan
8. Stap 4: Identificeer
9. Stap 5: Word gezien
10. Contentmarketing en social selling
11. Stap 6: Luister
12. Stap 7: Onderhoud (Engage)
13. Stap 8: Verkoop, activeer je prospects
14. Stap 9: Social selling voor bestaande klanten
15. Implementatie

Bijlage: aan de slag werkbladen